complidament - adverbi

com·pli·da·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana