articuladament - adverbi

ar·ti·cu·la·da·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

també forma adverbial de : articulat

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana