anticonstitucionalment - adverbi

an·ti·cons·ti·tu·ci·o·nal·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

també forma adverbial de : anticonstitucional

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana