adulterinament - adverbi

a·dul·te·ri·na·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana