Diccionari de topònims i gentilicis

Els habitants de Catalunya s’anomenen catalans i el govern de Madrid és madrileny. Tanmateix, com es denominen correctament els habitants o un producte de La Garriga, de Lituània o de Capdepera? Aquest diccionari ofereix una llista de les paraules que es fan servir per fer referència als habitants o als objectes d’un lloc determinat, és a dir, els gentilicis i els topònims.