LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
naira (nom femení) nai·ra
nais (nom masculí) nais
naixedor (adjectiu) nai·xe·dor
naixedura (nom femení) nai·xe·du·ra
naixement (nom masculí) nai·xe·ment
naixença (nom femení) nai·xen·ça
naixent (adjectiu) nai·xent
nàixer (verb) nài·xer
naixó (nom femení) nai·
naloxona (nom femení) na·lo·xo·na
namibià (adjectiu) na·mi·bi·à
namibià (nom masculí) na·mi·bi·à
namibiana (nom femení) na·mi·bi·a·na
namurià (adjectiu) na·mu·ri·à
namurià (nom masculí) na·mu·ri·à
nan (adjectiu) nan
nan (nom masculí) nan
nana (nom femení) na·na
nanandre (nom masculí) na·nan·dre
nandrolona (nom femení) nan·dro·lo·na
nanisme (nom masculí) na·nis·me
nannar (verb) nan·nar
nano (nom masculí) na·no
nanoelectrònica (nom femení) na·no·e·lec·trò·ni·ca
nanòmetre (nom masculí) na··me·tre
nanoplàncton (nom masculí) na·no·plànc·ton
nanquins (nom masculí) nan·quins
nansa (nom femení) nan·sa
nansaire (nom masculí) nan·sai·re
nansaire (nom femení) nan·sai·re
nansat (adjectiu) nan·sat
nansat (nom masculí) nan·sat
nanser (nom masculí) nan·ser
nansera (nom femení) nan·se·ra
nanset (nom masculí) nan·set
nansú (nom masculí) nan·
nantoquita (nom femení) nan·to·qui·ta
naos (nom masculí) na·os
nap (nom masculí) nap
nap-buf (nom masculí) nap-buf
napa (nom femení) na·pa
napada (nom femení) na·pa·da
napalm (nom masculí) na·palm
napar (nom masculí) na·par
napar (verb) na·par
napea (nom femení) na·pe·a
napejar (verb) na·pe·jar
napel (nom masculí) na·pel
napel·lina (nom femení) na·pel·li·na
nàpia (nom femení) ·pi·a
napicol (nom masculí) nap·i·col
napiforme (adjectiu) na·pi·for·me
napís (nom masculí) na·pís
napoleó (nom masculí) na·po·le·ó
napoleònic (adjectiu) na·po·le·ò·nic
napoleònic (nom masculí) na·po·le·ò·nic
napoleònica (nom femení) na·po·le·ò·ni·ca
napolità (adjectiu) na·po·li·
napolità (nom masculí) na·po·li·
napolitana (nom femení) na·po·li·ta·na
naquera (nom femení) na·que·ra
naquerà (adjectiu) na·que·
naquerà (nom masculí) na·que·
naquerana (nom femení) na·que·ra·na
naquis (adjectiu) na·quis
narbonès (adjectiu) nar·bo·nès
narbonès (nom masculí) nar·bo·nès
narbonesa (nom femení) nar·bo·ne·sa
narceïna (nom femení) nar·ce·ï·na
narcís (nom masculí) nar·cís
narcís (adjectiu) nar·cís
narcisa (nom femení) nar·ci·sa
narcisisme (nom masculí) nar·ci·sis·me
narcisista (adjectiu) nar·ci·sis·ta
narcisista (nom masculí) nar·ci·sis·ta
narcisista (nom femení) nar·ci·sis·ta
narcoanàlisi (nom femení) nar·co·a··li·si
narcolèpsia (nom femení) nar·co·lèp·si·a
narcomeduses (nom femení) nar·co·me·du·ses
narcosi (nom femení) nar·co·si
narcoteràpia (nom femení) nar·co·te··pi·a
narcòtic (adjectiu) nar··tic
narcòtic (nom masculí) nar··tic
narcotina (nom femení) nar·co·ti·na
narcotisme (nom masculí) nar·co·tis·me
narcotització (nom femení) nar·co·tit·za·ci·ó
narcotitzar (verb) nar·co·tit·zar
narcotràfic (nom masculí) nar·co·trà·fic
narcotraficant (nom masculí) nar·co·tra·fi·cant
narcotraficant (nom femení) nar·co·tra·fi·cant
nard (nom masculí) nard
nargoní (adjectiu) nar·go·
nargoní (nom masculí) nar·go·
nargonina (nom femení) nar·go·ni·na
narguil (nom masculí) nar·guil
naringenina (nom femení) na·rin·ge·ni·na
naringina (nom femení) na·rin·gi·na
nariu (nom masculí) na·riu
naronger (nom masculí) na·ron·ger
naronja (nom femení) na·ron·ja

101 - 200 de 2096 resultats amb n   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: