LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
gallàrdia (nom femení) ga·llàr·di·a
gallardia (nom femení) ga·llar·di·a
gallardó (nom masculí) ga·llar·
gallaret (nom masculí) ga·lla·ret
gallarussa (nom femení) ga·lla·rus·sa
gallec (adjectiu) ga·llec
gallec (nom masculí) ga·llec
gallec (nom femení) ga·llec
galleda (nom femení) ga·lle·da
gallega (nom femení) ga·lle·ga
galleguisme (nom masculí) ga·lle·guis·me
galleguista (adjectiu) ga·lle·guis·ta
galleguista (nom masculí) ga·lle·guis·ta
galleguista (nom femení) ga·lle·guis·ta
gallejar (verb) ga·lle·jar
galler (nom masculí) ga·ller
gallera (nom femení) ga·lle·ra
galleran (nom masculí) ga·lle·ran
gallerbo (nom masculí) ga·ller·bo
gallet (nom masculí) ga·llet
galleta (nom femení) ga·lle·ta
gallifà (adjectiu) ga·lli·
gallifà (nom masculí) ga·lli·
gallifana (nom femení) ga·lli·fa·na
gallimarsot (nom masculí) ga·lli·mar·sot
gallimó (nom masculí) ga·lli·
gallina (nom femení) ga·lli·na
gallina (nom masculí) ga·lli·na
gallina (adjectiu) ga·lli·na
gallinaci (adjectiu) ga·lli·na·ci
gallinaire (nom masculí) ga·lli·nai·re
gallinaire (nom femení) ga·lli·nai·re
gallinam (nom masculí) ga·lli·nam
gallinassa (nom femení) ga·lli·nas·sa
gallinejar (verb) ga·lli·ne·jar
galliner (nom masculí) ga·lli·ner
gallineta (nom femení) ga·lli·ne·ta
galló (nom masculí) ga·lló
gallof (adjectiu) ga·llof
gallof (nom masculí) ga·llof
gallofa (nom femení) ga·llo·fa
gallofejar (verb) ga·llo·fe·jar
gallofer (adjectiu) ga·llo·fer
galloferia (nom femení) ga·llo·fe·ri·a
gallofista (nom masculí) ga·llo·fis·ta
gallòfol (adjectiu) ga·llò·fol
gallòfol (nom masculí) ga·llò·fol
gallòfola (nom femení) ga·llò·fo·la
gallorsa (nom femení) ga·llor·sa
gallufa (nom femení) ga·llu·fa
gallufera (nom femení) ga·llu·fe·ra
galó (nom masculí) ga·
galonaire (nom masculí) ga·lo·nai·re
galonaire (nom femení) ga·lo·nai·re
galonejar (verb) ga·lo·ne·jar
galoner (nom masculí) ga·lo·ner
galonera (nom femení) ga·lo·ne·ra
galop (nom masculí) ga·lop
galopada (nom femení) ga·lo·pa·da
galopant (adjectiu) ga·lo·pant
galopar (verb) ga·lo·par
galotxa (nom femení) ga·lot·xa
galta (nom femení) gal·ta
galta-roig (nom masculí) gal·ta-roig
galtada (nom femení) gal·ta·da
galtaplè (adjectiu) gal·ta·plè
galtejar (verb) gal·te·jar
galter (nom masculí) gal·ter
galtera (nom femení) gal·te·ra
galtes (nom masculí) gal·tes
galtes (nom femení) gal·tes
galtitges (nom femení) gal·tit·ges
galtut (adjectiu) gal·tut
galvana (nom femení) gal·va·na
galvanejar (verb) gal·va·ne·jar
galvànic (adjectiu) gal··nic
galvanisme (nom masculí) gal·va·nis·me
galvanització (nom femení) gal·va·nit·za·ci·ó
galvanitzar (verb) gal·va·nit·zar
galvanocauteri (nom masculí) gal·va·no·cau·te·ri
galvanoelèctric (adjectiu) gal·va·no·e·lèc·tric
galvanògraf (nom masculí) gal·va··graf
galvanografia (nom femení) gal·va·no·gra·fi·a
galvanòlisi (nom femení) gal·va··li·si
galvanòmetre (nom masculí) gal·va··me·tre
galvanomètric (adjectiu) gal·va·no··tric
galvanoplàstia (nom femení) gal·va·no·plàs·ti·a
galvanoplàstic (adjectiu) gal·va·no·plàs·tic
galvanoscopi (nom masculí) gal·va·nos·co·pi
galvanostègia (nom femení) gal·va·nos··gi·a
galvanostègic (adjectiu) gal·va·nos··gic
galvanotactisme (nom masculí) gal·va·no·tac·tis·me
galvanotaxi (nom femení) gal·va·no·ta·xi
galvanotècnia (nom femení) gal·va·no·tèc·ni·a
galvanotècnic (adjectiu) gal·va·no·tèc·nic
galvanotip (nom masculí) gal·va·no·tip
galvanotípia (nom femení) gal·va·no··pi·a
galvanotipus (nom masculí) gal·va·no·ti·pus
galzador (nom masculí) gal·za·dor
galzar (verb) gal·zar

201 - 300 de 3377 resultats amb g   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: