LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
baellana (nom femení) ba·e·lla·na
baf (nom masculí) baf
bafada (nom femení) ba·fa·da
bafanejar (verb) ba·fa·ne·jar
bafaner (adjectiu) ba·fa·ner
bafaneria (nom femení) ba·fa·ne·ri·a
bafarada (nom femení) ba·fa·ra·da
bafí (nom masculí) ba·
bàfia (nom femení) ·fi·a
bafle (nom masculí) ba·fle
bafor (nom femení) ba·for
baga (nom femení) ba·ga
bagaleu (nom masculí) ba·ga·leu
baganès (adjectiu) ba·ga·nès
baganès (nom masculí) ba·ga·nès
baganesa (nom femení) ba·ga·ne·sa
bagant (nom masculí) ba·gant
bagarella (nom femení) ba·ga·re·lla
bagàs (nom masculí) ba·gàs
bagassa (nom femení) ba·gas·sa
bagassejar (verb) ba·gas·se·jar
bagasser (adjectiu) ba·gas·ser
bagasseria (nom femení) ba·gas·se·ri·a
bagàssia (nom femení) ba·gàs·si·a
bagassosi (nom femení) ba·gas·so·si
bagatel·la (nom femení) ba·ga·tel·la
bagatge (nom masculí) ba·gat·ge
bagatger (nom masculí) ba·gat·ger
bagatgera (nom femení) ba·gat·ge·ra
bagauda (nom masculí) ba·gau·da
bagenc (adjectiu) ba·genc
bagenc (nom masculí) ba·genc
bagenca (nom femení) ba·gen·ca
bagol (nom masculí) ba·gol
bagolar (verb) ba·go·lar
bagot (nom masculí) ba·got
bagotar (verb) ba·go·tar
bagra (nom femení) ba·gra
bagràtida (nom masculí) ba·grà·ti·da
bagràtida (nom femení) ba·grà·ti·da
bagràtida (adjectiu) ba·grà·ti·da
baguejar (verb) ba·gue·jar
bagueny (nom masculí) ba·gueny
baguer (nom masculí) ba·guer
baguet (nom masculí) ba·guet
baguet (nom femení) ba·guet
bagueta (nom femení) ba·gue·ta
bagul (nom masculí) ba·gul
bagulada (nom femení) ba·gu·la·da
bagulaire (nom masculí) ba·gu·lai·re
bagulaire (nom femení) ba·gu·lai·re
baguler (nom masculí) ba·gu·ler
bagulera (nom femení) ba·gu·le·ra
bah (interjecció) bah
bahaisme (nom masculí) ba·ha·is·me
bahaista (adjectiu) ba·ha·is·ta
bahaista (nom masculí) ba·ha·is·ta
bahaista (nom femení) ba·ha·is·ta
bai (adjectiu) bai
baia (nom femení) ba·ia
baïa (nom femení) ba·ï·a
baiadera (nom femení) ba·ia·de·ra
baiar (verb) ba·iar
baiard (nom masculí) ba·iard
baieta (nom femení) ba·ie·ta
baietó (nom masculí) ba·ie·
baila (nom femení) bai·la
baina (nom femení) bai·na
bainita (nom femení) bai·ni·ta
bainític (adjectiu) bai··tic
baiona (nom femení) ba·io·na
baioneta (nom femení) ba·io·ne·ta
baionetada (nom femení) ba·io·ne·ta·da
baix (nom masculí) baix
baix (adjectiu) baix
baix (adverbi) baix
baixa (nom femení) bai·xa
baixà (nom masculí) bai·
baixada (nom femení) bai·xa·da
baixador (nom masculí) bai·xa·dor
baixalemany (adjectiu) baix·a·le·many
baixamar (nom femení) bai·xa·mar
baixament (nom masculí) bai·xa·ment
baixament (adverbi) bai·xa·ment
baixanenc (adjectiu) bai·xa·nenc
baixanenc (nom masculí) bai·xa·nenc
baixanenca (nom femení) bai·xa·nen·ca
baixant (nom masculí) bai·xant
baixar (verb) bai·xar
baixejar (verb) bai·xe·jar
baixesa (nom femení) bai·xe·sa
baixest (nom masculí) bai·xest
baixista (nom masculí) bai·xis·ta
baixista (nom femení) bai·xis·ta
baixkir (adjectiu) baix·kir
baixkir (nom masculí) baix·kir
baixkira (nom femení) baix·ki·ra
baixkirià (adjectiu) baix·ki·ri·à
baixkirià (nom masculí) baix·ki·ri·à
baixllatí (adjectiu) baix·lla·

201 - 300 de 5402 resultats amb b   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: