atriboladament - adverbi

a·tri·bo·la·da·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana