solament - adverbi

so·la·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana