atxim - interjecció locació adverbial

at·xim

no té flexió

Flexionat com: bo